Sähkö

Kiinteistöt

Kiinteistöjen sähkösuunnittelut ja asennukset. Sähkökuvien piirto uusiin ja vanhoihin asuntoihin. Vanhojen sähkökeskusten vaihto uusiin.

Teollisuus

Sähkökeskusten suunnittelu ja valmistus sekä asennus. Sähkömoottorit taajuusmuuttajaohjauksella. Sähkönsyötöt ja kaapelin vedot.

S2 luvat

Sähköasennusluvat ja urakointioikeudet maks 1000 V vaihtojännitteisiin järjestelmiin.

Automaatio

Suunnittelu

Teollisuuden ja kiinteistöjen automaatiojärjestelmien suunnittelu ja toteutus sekä asennukset.

Logiikkaohjaukset

Ohjelmoitavat logiikat mm. Siemens, Beckhoff ja Allen Bradley. Teollisuuteen ja kiinteistöautomaatioon.

Keskusvalmistus

Automaatiokeskuksien suunnittelu ja valmistus asiakkaan tarpeen mukaan. Valmistusta myös alihankintana.

Vianhaku

Automaatiojärjestelmien vianhaku on haastavaa. Vika ei aina ole siellä, missä järjestelmän vikakoodi ensin ilmoittaa. Laajat asiantuntijaverkostot auttavat vaikeissakin tilanteissa.

Ohjelmointi

PLC

Automaatiojärjestelmän sydämenä toimii ohjelmoitava logiikka, PLC. Pienet ja isot PLC ohjaukset. Paljon kokemusta erityisesti Siemensin TIA Portal ympäristöstä.

Windows

Visual Studiolla luodut MSQL-pohjaiset tiedonkeruujärjestelmät graafisine kuvaajineen sekä automaation apuohjelmat.

Linux

Verkkopalvelimet anturidatan esittämiseen globaalisti internetin kautta. MySQL tietokanta ja helppolukuiset dynaamiset kuvaajat HTML5 verkkosivuilla.

Android

Mobiilisovellukset Android-käyttöjärjestelmille. Pienet apuohjelmat helpottavat jokapäiväisiä rutiineja ja raportointeja.

Ota yhteyttä

info@escotech.fi

+358443191288