Palvelut

Sähkö

Sähkösuunnittelu, asennukset ja sähkökuvien piirto kiinteistöihin ja teollisuuteen. S2 luvat ja urakointioikeus.

Automaatio

Automaatiosuunnittelu, keskusvalmistus ja vianhaku sekä modernisoinnit.

Ohjelmointi

Logiikkaohjelmointi automaatiojärjestelmiin ja kiinteistöjen ohjausjärjestelmät. Valvomototeutus tai paikallisohjaus. Myös ohjelmat Windows sekä Linux käyttöjärjestelmille.

Referenssit

LVI koneet

Ilmastointijärjestelmät

Koneellisella ilmastoinnilla saadaan pidettyä tuotantotilojen olosuhteet haluttuina. Automatiikka säätää laitteita ja ylläpitää vakio-olosuhteet.

Kylmätekniikka

Jäähdytysjärjestelmät

Tilajäähdytystä esimerkiksi sähköhuoneisiin tai elintarviketeollisuudelle. Huoleton automaattinen ohjaus ja hälytykset vikatilanteista.

Tiedonkeruu

Tietokannat ja kuvaajat

Antureiden tiedot luetaan ja tallennetaan tietokantaan. Tiedot esitetään helppolukuisilla kuvaajilla joko paikallisesti tai netissä.

Ota yhteyttä

info@escotech.fi

+358443191288